VOORWAARDEN

1.Stalling Gouda heeft als doel recreatieobjecten te stallen tegen betaling gedurende een periode van minimaal 1 jaar. Dit betreft niet alleen de caravan of camper, maar ook uw vouwwagen, aanhanger, boottrailer, bagagewagen, sloep, oldtimer, motorfiets, zijspan, quad, bestelwagen en vrachtwagen.

2.De overeenkomst is vrijwillig en wordt door ondertekening van Stalling Gouda en u rechtsgeldig, waarbij u ook akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Aan alle hieruit voortvloeiende verplichten moet van twee kanten worden voldaan.

3.Bij aanmelding dienen uw geldig legitimatiebewijs en kentekenbewijs van het object te worden overlegd.

4.De slogan ‘Gouda’s onderdak, uw gemak’ heeft betrekking op het totale concept. Dat houdt onder andere in dat u 24 uur per dag via internet contact kunt opnemen en reserveren, de locatie centraal in Gouda gelegen is en aanvullende service mogelijk is.

5.Op het (voor)terrein van De Baanderij gelden de normale verkeersregels, tenzij anders aangegeven. Er dient stapvoets te worden gereden en na aankomst dient u zich direct te melden bij de receptie.

6.Wangedrag en wildparkeren wordt niet getolereerd en indien nodig zal aangifte gedaan worden bij de politie.

7.Het overeengekomen (jaar)bedrag zal voorafgaand aan de nieuwe stallingperiode automatisch worden geïncasseerd van uw bankrekening. Deze wordt berekend op basis van de lengte inclusief dissel. De actuele (geïndexeerde) kostprijs wordt gepubliceerd op de website en kan fluctueren.

8.Bij stornering (mislukte incasso) wordt EUR 15,00 incl. BTW extra in rekening gebracht en dient u binnen 5 dagen het bedrag alsnog te voldoen.

9.Onderverhuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan.

10.Bij herhaalde stornering, betalingsachterstand, onderverhuur of wangedrag heeft Stalling Gouda het recht de overeenkomst te beëindigen. In voorkomende gevallen kan uw object niet worden uitgehaald voordat het probleem is opgelost.

11.De opzegtermijn is 1 maand voor aanvang van het nieuwe stallingjaar en kan uitsluitend via internet plaatsvinden. De overeenkomst loopt zonder (tussentijdse) opzegging gewoon per jaar door.

12.Brengen en halen moet tijdig worden aangemeld via internet. De termijn is te vinden op de website van Stalling Gouda. Wanneer om wat voor reden hiervan wordt afgeweken, zal dit u in rekening gebracht worden.

13.Gasflessen dient u voor het brengen te verwijderen, anders kan het object niet bij Stalling Gouda worden gestald. Bij overtreding wordt het object verwijderd en zijn eventuele (in)directe gevolgen en aansprakelijkheid voor uw rekening. 

14.Eventueel aanwezige (brandstof)tanks dienen te zijn geleegd voor stalling.

15.Stalling Gouda laat geen onbevoegden toe bij het gestalde. Overdracht vind slechts plaats wanneer aan alle voorwaarden is voldaan. Er bestaat geen voorkeurplaats mogelijkheid. Wel kan als preferentie een stroompunt worden aangevraagd als aanvullende service.

16.Werkzaamheden aan het gestalde zijn niet toegestaan en het gebruik van wielklem en disselslot evenmin, tenzij anders overeengekomen.

17.Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst vindt geen restitutie plaats.

18.Aan acties en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend.

19.Gestalde objecten zijn niet verzekerd. Dit dient door uzelf te worden geregeld. Stalling Gouda kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan uw object, ongeacht op welke wijze deze mocht zijn ontstaan, tenzij (aan) opzet (grenzende schuld) kan worden verweten. 

20.Het gebruik van Stalling Gouda en de voorzieningen waaronder het ‘drop-point’ geschiedt voor uw rekening en risico.